2310852859

ΙΔΙΩΤΕΣ

KEY BUSINESS SOLUTIONS

Λογιστικές Εργασίες

 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1, Ε2)
 • Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ε9)
 • Φορολογική υποστήριξη φυσικών προσώπων στο κομμάτι των ακινήτων σχετικά με κληρονομικά θέματα
 • Αιτήσεις διαφόρων επιδομάτων και ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία
 • Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)

Εφορία

 • Ενημέρωση για αλλαγές σε θέματα φορολογίας
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες ηλεκτρονικά και με επίσκεψη της αρμόδια εφορίας
  (Ρύθμιση Οφειλών, Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας, Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων, Αλλαγή Δ.Ο.Υ., Έκδοση Α.Φ.Μ., Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. λόγω θανάτου, Έκδοση κλειδάριθμου, Μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού)

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακίνητης περιουσίας
 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση ακινήτου
 • Έκδοση φόρου πολυτελούς διαβίωσης
 • Έκδοση Ταυτότητας Οφειλής για πληρωμή οφειλών στη Δ.Ο.Υ.
 • Έκδοση εντύπου Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων
 • e-παράβολο

Ασφαλιστικά Ταμεία

 • Εγγραφή - επανεγγραφή σε Ασφαλιστικό Φορέα
 • Διαγραφή από Ασφαλιστικό Φορέα
 • Έκδοση κατάστασης ενσήμων Ι.Κ.Α.
 • Ρύθμιση Οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

Νομικά Έγγραφα

 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Πιστοποιητικά: (Οικογενειακής Κατάστασης, Γέννησης, Εγγυτέρων Συγγενών, περί μη Λύσεως Γάμου, περί μη Πτώχευσης, περί μη δημοσίευσης Διαθήκης)
 • Ληξιαρχικές Πράξεις (Γάμου, Θανάτου)
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 • Επίσημες Μεταφράσεις

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διεκπεραίωση Υποθέσεων στην Εφορία

 • Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας
 • Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων
 • Έκδοση ΑΦΜ
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Ενέργειες που αφορούν συναλλαγή με Δημόσιους Φορείς και δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου

Δηλώσεις-Φορολογικές υποχρεώσεις

 • Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1
 • Σύνταξη και Υποβολή Εντύπου Κατάστασης για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Ε2
 • Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Ακινήτων Ε9

Φορολογική εκπροσώπηση

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να ορίσουν έναν φορολογικό εκπρόσωπο ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να έρχεται σε επαφή με τη φορολογική διοίκηση και να γνωρίζει τις εν γένει διαδικασίες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν. Ο εκπρόσωπος δεν είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που εκπροσωπεί.

Το γραφείο μας μπορεί να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 • Κοινοποίηση με email στο φορολογούμενο κάθε ενημέρωσης που αποστέλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση.
 • Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας για θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς μας.
 • Ενημέρωση για θέματα που άπτονται της εν λόγω ιδιότητας δεδομένου της ταχύτητας των Φορολογικών εξελίξεων.
 • Κοινοποίηση υποχρεώσεων έναντι της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν το φορολογούμενο (υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κλπ.) και διεκπεραίωσή τους εφόσον μας ανατεθούν.
 • Πραγματοποίηση της κάθε εργασίας σύμφωνα με τα δεδομένα και δικαιολογητικά που μας κατατίθενται – κοινοποιούνται.
 • Δυνατότητα και αποδοχή του όποιου ελεγκτικού οργάνου με σκοπό τον έλεγχο και διασταύρωση των εργασιών – υπηρεσιών που παρέχουμε με σκοπό την άρτια κατοχύρωση του φορολογουμένου.
Η διακίνηση εγγράφων κλπ., (πρωτότυπων δεδομένων), γίνεται μέσω courier ή ΕΛΤΑ βάσει επιλογής του φορολογουμένου.